Kolejne 10 nowych laptopów dla szkół

Kolejne 10 nowych laptopów dla szkół
Kolejne 10 nowych laptopów dla szkół

Kolejne 10 nowych laptopów dla szkół zakupionych z oszczędności w ramach realizowanego projektu pn: „Poprawa jakości kształcenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Za ponad 23 000 zł zakupiono nie tylko komputery ale oprogramowanie biurowe i antywirusowe. Sprzęt zostanie przekazany do szkół biorących udział w projekcie i będzie służył uczniom i nauczycielom w ramach prowadzonego obecnie zdalnego nauczania.