Zmiany oraz udogodnienia dla beneficjentów otrzymujących wsparcie z ARMiR