Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Regularne spuszczanie wody z punktów czerpalnych minimalizuje  ryzyko namnażania się bakterii w wodzie

Regularne spuszczanie wody z punktów czerpalnych minimalizuje  ryzyko namnażania się bakterii w wodzie
Regularne spuszczanie wody z punktów czerpalnych minimalizuje  ryzyko namnażania się bakterii w wodzie

W związku z  pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju   uprzejmie  prosi  i   zaleca :

 dokonywanie regularnego spuszczania wody z punktów czerpalnych !

mając na uwadze  minimalizację  ryzyka związanego z możliwością namnażania się bakterii w wodzie, w obiektach  „unieruchomionych”   w związku ze stanem epidemii  !            

(stagnacja wody w instalacjach wewnętrznych – brak lub znaczne ograniczenie zużycia wody).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zaleca

przed ponownym uruchomieniem placówek przeprowadzić badania jakości wody dla bezpieczeństwa  odbiorców lub rozważyć przeprowadzenie  d e z y n f e k c j i   instalacji  wewnętrznej.

Proponowane działania pozwolą uniknąć zanieczyszczenia wtórnego wody.

 DZIĘKUJEMY !