Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Problem napływu wód opadowych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

SZANOWNI  PAŃSTWO !

W trosce o interes naszych   DOSTAWCÓW  ŚCIEKÓW   do  sieci  kanalizacji  sanitarnej, ZGK  Iwonicz-Zdrój informuje o powtarzającym się problemie napływu wód opadowych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji ściekowej staje się przyczyną wzrostu cen! odbioru ścieków. ZGK Iwonicz-Zdrój notuje coraz to wyższe koszty związane ze wzrostem zużycia energii elektrycznej związanej z przepompowaniem dodatkowej ilości wód deszczowych oraz dodatkowymi remontami urządzeń w związku ze zwiększeniem i przyspieszeniem stopnia ich zużycia na skutek doprowadzania z wodami opadowymi zanieczyszczeń stałych (głównie piasków).

Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji ściekowej staje się również przyczyną zalewania nieruchomości i lokalnych podtopień, z uwagi na przeciążenia hydrauliczne kanału.

Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych (można je gromadzić np. w oczkach wodnych, a później wykorzystywać do podlewania ogrodu).

Pomimo, iż ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wyraźnie zabrania wprowadzania wód opadowych, jak i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, pod groźbą kar finansowych, w wielu nieruchomościach istnieją tego typu nieprawidłowości.

Zgodnie z zapisem art.28  Ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł. podlega ten, kto nie stosuje się do zakazów odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości, których przedmiotowa sytuacja dotyczy, o   n  i  e  z  w  ł  o  c  z  n  e   odłączenie urządzeń odprowadzających wody opadowe oraz drenażowe do kanalizacji sanitarnej, tj. rynny, kratki deszczowe, systemy odwodnieniowe, itp.    jak również   nie wprowadzanie wód opadowych  w czasie burzy do kanalizacji sanitarnej  poprzez otwieranie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się na posesjach.

Równocześnie informujemy o planowanych kontrolach w przedmiotowym zakresie, przy wykorzystaniu kamery inspekcyjnej oraz urządzenia zadymiającego, itp.

             ZA WŁAŚCIWE  UŻYTKOWANIE  KANALIZACJI  SANITARNEJ 

                              BARDZO  DZIĘKUJEMY  !