Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”
Konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza wszystkie dzieci z terenów wiejskich do udziału w konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” –  https://www.youtube.com/watch?v=R2r3U9BI6fo

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej

II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Wszystkie nadesłane prace ocenione zostaną przez komisję powiatową a trzy najlepsze prace w obu kategoriach wiekowych przekazane zostaną do etapu wojewódzkiego.  

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

Prace plastyczne należy przesyłać  do 28 lutego 2020 roku na adres:  Placówka Terenowa KRUS w Krośnie, ul. Pużaka 53, 38-400 Krosno

Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu konkursu znajdują się na stronie internatowej www.krus.gov.pl.