Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.01.2020

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie od 01.01.2020 r. wszyscy mieszkańcy Gminy Iwonicz-Zdrój zobowiązani są do zbierania odpadów w sposób selektywny, czyli do ich segregowania.

Jednocześnie informujemy, że Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju w dniu 28 listopada 2019 r. podjęła uchwałę Nr XVIII/93/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.

Nowa stawka dotyczy odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny
i wynosi 25 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Opłata powyższa płatna jest na konto indywidualne do 10-go dnia następnego miesiąca.

W przypadku stwierdzenia, że niedopełniony został obowiązek w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji naliczającej podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny
w wysokości 75 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Ponadto informujemy, że od 01.01.2020 r. ulegną zmianie numery indywidualnych kont bankowych, na które należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani w formie dostarczonego zawiadomienia.