Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Lubatowa