UDZIAŁ W AKCJI “MISJA OPATRUNEK DLA ZAMBII”

UDZIAŁ W AKCJI “MISJA OPATRUNEK DLA ZAMBII”
UDZIAŁ W AKCJI “MISJA OPATRUNEK DLA ZAMBII”

Misja opatrunek dla Zambii została przez dzieci z Przedszkola Gminnego w Iwoniczu wypełniona. Przedszkolaki na miarę swoich możliwości włączyły się w dzieło pomocy misjom, a rozmowy na temat różnych form pomocy są pierwszym krokiem do kształtowania u dzieci idei wolontariatu. Zebrane materiały opatrunkowe zostały przekazane do Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej.