Zebranie mieszkańców Sołectwa Lubatowa

Z A P R O S Z E N I E
Zapraszam wszystkich Mieszkańców
Sołectwa Lubatowa
NA ZEBRANIE WIEJSKIE
które odbędzie się w dniu:
10 WRZEŚNIA 2019 r. (wtorek)
o godz. 18.00
w Domu Ludowym w Lubatowej

 

Porządek zebrania:

  • 1. Uchwalenie wniosku o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na rok 2020.
  • 2. Bieżące sprawy Sołectwa, zapytania, wolne wnioski.

Sołtys Sołectwa Lubatowa
Maria Parylak