Zapytanie ofertowe dot. zadania pn.: „Remonty cząstkowe bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój w 2019r.”