Bezpłatne szkolenie “CHRONIĘ KARPACKĄ PRZESTRZEŃ” dla organizacji pozarządowych