Teatrzyk “Magiczne słowa”.

Teatrzyk “Magiczne słowa”.
Teatrzyk “Magiczne słowa”.

29 stycznia dzieci obejrzały przedstawienie kukiełkowe “Magiczne słowa”. Głównym przesłaniem płynącym z przedstawienia jest problem wychowawczy. Teatrzyk uzmysłowił dzieciom jak ważne w życiu jest używanie słów : Proszę, Przepraszam, Dziękuję oraz szacunek do drugiego człowieka. Wszystkie przedszkolaki z zaciekawieniem śledziły losy znudzonej i kapryśnej Lenki, która nie słuchała swojej mamy.