Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Projekt stażowy „Cenne kwalifikacje”

Projekt stażowy „Cenne kwalifikacje”
Projekt stażowy „Cenne kwalifikacje”

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Cenne kwalifikacje”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, przesyłamy Państwu informację o możliwości skorzystania ze wsparcia dla osób pozostających bez zatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo:
– które ukończyły 30 r.ż.
– posiadających niskie wykształcenie tj. co najwyżej średnie
– zamieszkujące teren województwa podkarpackiego

W ramach projektu oferujemy:
– płatne 5 miesięczne staże zawodowe
– szkolenia kompetencyjne i kwalifikacyjne
– wsparcie psychologa i doradcy zawodowego
– pośrednictwo pracy

Zapewniamy:
– zwrot kosztów dojazdu
– stypendium szkoleniowe
– catering
– materiały szkoleniowe

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu. W załączeniu przesyłamy materiały informacyjne dotyczące projektu. Będziemy wdzięczni za udostępnienie informacji dotyczącej projektu na Państwa stronie internetowej/ tablicy ogłoszeń itp.

Serdecznie dziękujemy Państwu za pomoc w rozpowszechnianiu ww. informacji.

Biuro projektu:
ITEB Beata Mierzejewska
ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów
(C.H. EUROPA II ) IV piętro
cennekwalifikacje@gmail.com
www.iteb.com.pl
tel. 698 693 340