Nakazy płatnicze na 2019 rok

Nakazy płatnicze na 2019 rok z terenu Iwonicza-Zdroju

będą wydawane w Biurze Obsługi Mieszkańca

w dniach 11 – 28 lutego 2019 roku w godzinach pracy urzędu