Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Tytuł „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019” dla Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju

Tytuł „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019” dla Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
Tytuł „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019” dla Technikum  w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju

W XXI edycji  Rankingu Liceów i Techników miesięcznika „Perspektywy” Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju, po raz drugi, zdobyło tytuł „Brązowej Szkoły 2019” i znalazło się na 27. miejscu wśród techników   w województwie podkarpackim oraz na 4. miejscu wśród techników naszego regionu.

Ranking „Perspektywy” to jedna z najbardziej prestiżowych klasyfikacji szkół  w Polsce. W tegorocznej edycji analizowano osiągnięcia 1731 techników. Głównym kryterium rankingowym są sukcesy uczniów  w olimpiadach zawodowych i przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich znajduje się na ulicy Piwarskiego 19. Szkoła – z prawie 60-letnią tradycją – kształci techników hotelarstwa, techników w zawodzie kelner, techników technologii żywności oraz techników żywienia i usług gastronomicznych.

W Branżowej Szkole I stopnia można kształcić się w zawodach: kucharz, piekarz, cukiernik. Przy szkole istnieje także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obok szkoły znajduje się internat, który dysponuje miejscami w pokojach 2, 3 i 4-osobowych.

ZSGH w Iwoniczu-Zdroju uczestniczy w różnych projektach unijnych, dzięki którym wychowankowie wzbogacają swoją wiedzę i nabywają nowe umiejętności zawodowe. W ramach projektu PO WER uczniowie mogą przeżyć przygodę życia podczas miesięcznych staży w Hiszpanii, Bułgarii, Portugalii oraz we Włoszech.

W szkole działają koła zainteresowań: barmańskie, carvingu, baristyczne, hotelarskie, turystyczne, Szkolny Klub HDK PCK, Szkolny Klub Historyczny, a także Szkolne Koło Caritas.

Uczniowie ZSGH odnoszą liczne sukcesy w różnych dziedzinach wiedzy ogólnej, umiejętności zawodowych i sukcesy sportowe nawet na skalę światową.

Zdobycie tytułu „Brązowej Szkoły” jest powodem do dumy, a zarazem potwierdzeniem wysokiej jakości pracy Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.