Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Iwoniczu-Zdroju