Nieodpłatna pomoc prawna dla osób uprawnionych, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej