Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Informacja dla rolników chcących odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

Powołując się na ustawę z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej zmienionej w dniu 9 listopada 2018 r.

 

URZĄD  GMINY  w  IWONICZU – ZDROJU informuje:

 

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

  • W terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
  • W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku dotyczący gruntu w 2019 roku wynosi:

liczba 100 * ilość ha użytków rolnych

 

Od 2019 roku wchodzi zmiana ustawy, w związku z którą o zwrot podatku akcyzowego mogą starać się producenci rolni , którzy są hodowcami bydła wymienionego w załączniku do ustawy, którzy do wniosku o zwrot podatku dołączą dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Limit zwrotu podatku dotyczący bydła w 2019 roku wynosi:

liczba 30 * średnia roczna liczba dużych przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 3 – 30 kwietnia 2019 r. w przypadku pierwszego wniosku
  • 1 – 31 października 2019 r. w przypadku drugiego wniosku

gotówką w kasie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny na stronie internetowej www.minrol.gov.pl.