Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn: ” Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie w 2019 roku”