Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Zasuwy wodociągowe

W związku z odnotowanymi w 2018 roku  licznymi awariami  na przyłączach wody miejskiej z  wodociągu sieciowego Iwonicz-Zdrój:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju  uprzejmie informuje, że z a s u w y     w o d o c i ą g o w e na  przyłączach do  poszczególnych nieruchomości (zgodnie z zapisem w umowach z poszczególnymi Odbiorcami –  § 1 ust.1 i ust.2  oraz  § 6) są  własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju  jako element sieci wodociągowej.

 

Zamykać  i  otwierać  w/w  zasuwę    może  wyłącznie uprawniony pracownik  Działu  Wodociągów  i  Kanalizacji   !!!

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju.

 

W przypadku stwierdzenia samodzielnego zamykania i otwierania zasuwy wodociągowej przez Odbiorcę,  Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju  obciąży go kosztami naprawy  oraz  rozważy inne konsekwencje  prawne.