Projekt „ Rehabilitacja wad postawy – zajęcia korekcyjne w basenie”