Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Nabór do II edycji projektu „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej – SOLIDWORKS/CNC”

Nabór do II edycji projektu „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej – SOLIDWORKS/CNC”
Nabór do II edycji projektu  „Innowacyjne Techniki Projektowania  i Wytwarzania w Branży Lotniczej – SOLIDWORKS/CNC”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi rekrutację do projektu „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej – SOLIDWORKS/CNC” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji
i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych
w formach pozaszkolnych.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 15.11.2018 r.

 

Projekt skierowany jest do osób dorosłych, zamieszkałych teren województwa podkarpackiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie szkoleń zawodowych SOLIDWORKS oraz CNC. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety, osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby zamieszkałe na terenach wiejskich oraz osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

 

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy OSOBY POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA oraz OSOBY O NISKICH KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH.

 

W ramach projektu 200 jego uczestników będzie mogło skorzystać z jednego
z wybranych przez siebie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem certyfikującym (SOLIDWORKS lub CNC). Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem,
w którego skład wchodzi:

  • Szkolenia – SOLIDWORKS (80h) lub CNC (140h w tym 60h zajęć teoretycznych oraz 80h zajęć praktycznych)
  • Egzaminy certyfikujące potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych –
    w zakresie SOLIDWORKS zakończony wydaniem certyfikatu CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) lub w zakresie CNC zakończony wydaniem certyfikatu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie
  • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
  • Profesjonalne materiały szkoleniowe
  • Catering na każdych zajęciach szkoleniowych

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

 

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu:

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  1. Szopena 51,

35-959 Rzeszów

pokój nr 311 (II piętro)

Tel.: 17 86 76 232

        575-753-251

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie:

 

http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/innowacyjne-techniki-projektowania-i-wytwarzania-w-branzy-lotniczej-solidworks-cnc