Akcja szczepienia lisów w okresie 27 września – 6 października 2018