Informacja dotycząca realizacji pilotażowego programu aktywny samorząd 2018