Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Barszcz Sosnowskiego – realne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt

Barszcz Sosnowskiego – realne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt
Barszcz Sosnowskiego – realne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt

W związku z występowaniem na terenie naszej gminy roślin o nazwie barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel) informuję o realnym zagrożeniu dla zdrowia ludzi i zwierząt w przypadku kontaktu z rośliną, głównie z jej częścią zieloną (liście i łodyga). Roślina ta z uwagi na szkodliwe oddziaływanie na organizmy żywe została zaliczona do niebezpiecznych i wszystkie osoby mogące mieć z nią kontakt muszą zachować szczególną ostrożność. Ostatnie badania wykazały, że roślina ta oprócz właściwości parzących posiada również właściwości alergizujące. Wynika z tego, że nawet przebywanie w sąsiedztwie rośliny może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Szkodliwe działanie na organizmy żywe nasila się pod wpływem wysokiej temperatury i dużej wilgotności powietrza. Wszelkie prace w sąsiedztwie barszczu należy prowadzić w porze rannej i wieczorowej lub w czasie pochmurnej pogody. Barszcz Sosnowskiego jest rośliną silnie zachwaszczającą teren. Dopuszczenie do rozsiewu nasion może spowodować, że z pojedynczej rośliny po kilku latach powstaną duże skupiska a zachwaszczeniu ulegnie większy obszar. Obowiązkiem właściciela nieruchomości, na której rośnie roślina jest jej usuwanie i zwalczanie.
Zabiegi mające na celu usunięcie rośliny należy prowadzić przy użyciu środków mechanicznych i chemicznych, zachowując środki ostrożności. Mechaniczne usuwanie rośliny należy prowadzić co najmniej trzy, cztery razy w roku, usuwając łodygę rośliny wraz z liśćmi. Częste koszenie rośliny powoduje jej „zmęczenie” i zanik. W żadnym przypadku nie należy dopuszczać do przekwitnięcia rośliny i rozsiewu nasion. Dobre efekty w zwalczaniu chwastu daje miejscowe stosowanie soli kuchennej, którą należy wsypać w otwór powstały po usunięciu łodygi w ilości ok. 0,5 kg. Środek jest mało szkodliwy dla środowiska naturalnego i nie powoduje skażenia wody i gleby. Ze środków chemicznych należy stosować preparaty dostępne w handlu, głównie zawierające glifosat. Środków chemicznych nie stosować w pobliżu cieków wodnych i źródeł wody.

UWAGA: Wszystkie osoby biorące udział w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego bez względu na stosowaną metodę i wykonywaną pracę, muszą być dokładnie poinformowane o szkodliwości oraz toksycznych i parzących właściwościach tej rośliny, ponadto muszą być wyposażone w odpowiednie ubrania ochronne, zakrywające całe ciało.