Wielkość cen i stawek opłat za Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju Informuje, że:

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z Siedzibą w Rzeszowie

Z a t w i e r d z i ł

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego Odprowadzania ścieków .

Wielkość cen i stawek opłat za Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków NIE ULEGA ZMIANIE!

Powiększ litery
Zmień kontrast