Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Rejestracja producentów surowca tytoniowego

W dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu, której celem jest uszczelnienie obrotu surowcem tytoniowym w Polsce tj. ograniczenie szarej strefy.

Warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub zbytu surowca tytoniowego jest uzyskanie wpisu do „Rejestru producentów surowca tytoniowego”, prowadzonego przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego.

Producenci surowca tytoniowego, zobowiązani są złożyć wniosek o wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego do Dyrektora właściwego OT KOWR, w terminie 5 miesięcy od wejścia w życie ustawy tj. do dnia 15 maja 2018 r. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej KOWR.

Z wyrazami szacunku,

Jerzy Borcz
Dyrektor KOWR OT w Rzeszowie

KOWR_Informacja_tyton

tel.      17 85 37 888 w. (888)

www.kowr.gov.pl