Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Akcja odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju uprzejmie informuje, że w roku 2018 zostanie przeprowadzona akcja odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych, okładzin ścian, przewodów spalinowych czy zabudowy balkonów.

Odbiorem odpadów zostaną objęci mieszkańcy gminy, którzy złożyli Burmistrzowi Gminy w Iwoniczu-Zdroju informację o zaprzestaniu korzystania z wyrobów budowlanych zawierających azbest. Wykaz osób, które dokonały zgłoszenia i zostały umieszczone na liście, jest dostępny w siedzibie tut. Urzędu, pok. nr 203, tel. 13-43-502-12 wew. 121. Zainteresowani proszeni są o sprawdzanie danych, w celu ich ewentualnej korekty – ilość i rodzaj zgłoszonych wyrobów, dane adresowe i telefoniczne. Odbiór odpadów będzie prowadzony wg kolejności zgłoszeń.

Termin przeprowadzenia akcji zostanie podany zainteresowanym po wyłonieniu wykonawcy na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

 

                                                                                   Z-ca Burmistrza Gminy

                                                                                         Jacek Rygiel