Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Zebranie sprawozdawcze OSP Lubatówka

Zebranie sprawozdawcze OSP Lubatówka
Zebranie sprawozdawcze OSP Lubatówka

W sobotę 24 lutego w Lubatówce odbyło się ostatnie z zaplanowanych zebrań sprawozdawczych OSP, które przybyłych na nie burmistrza, jego zastępcę i skarbnika gminy zaskoczyło niebywałą frekwencją. Okazało się, że prezesowi OSP w Lubatówce panu Krzysztofowi Zimie, dzięki posiadanemu darowi perswazji, udało się utworzyć młodzieżową drużynę OSP, składającą się z 16 osób, w dużej mierze z dziewcząt. Taka drużyna będzie naturalnym wsparciem dla działających już druhów, bo – jak można sądzić po ślubowaniu – entuzjazmu i zapału młodzieży nie brakuje.

Pan prezes przedstawił sprawozdanie z działalności podległej mu jednostki, z którego wynika, że strażacy – ochotnicy wyjeżdżali na interwencje 7 razy, a utrudnieniem dla ich działań jest brak uniwersalnego średniego samochodu strażackiego. Burmistrz, dziękując druhom za całoroczny trud i ciągłą gotowość niesienia pomocy podkreślił, że nawet najnowocześniejszy sprzęt nie uczyni jednostki lepszej, jeżeli nie będzie w niej ducha społecznikostwa i bezinteresowności. A tego Lubatówce nie brakuje. Wspomniał też, że podejmie starania o zabezpieczenie w budżecie kwoty rzędu 100 000 zł z przeznaczeniem na remont domu ludowego oraz zadeklarował inne formy wsparcia jednostki. Podkreślił, że w obecnych czasach zmienił się znacznie profil działalności ochotniczych straży pożarnych: coraz mniej jest wyjazdów spowodowanych pożarami, a coraz więcej anomaliami pogodowymi, które skutkują klęskami żywiołowymi. Właśnie w takich sytuacjach lokalne jednostki OSP stanowią pierwszą profesjonalną pomoc dla mieszkańców. Na zakończenie burmistrz pogratulował druhom, którzy podczas zebrania zostali odznaczeni za wzorową służbę. 


Po czterech zebraniach sprawozdawczych z radością możemy powiedzieć, że sytuacja w gminnych ochotniczych strażach pożarnych jest coraz lepsza: jednostki dysponują nowszym sprzętem, a strażacy szerszą wiedzą, dużymi umiejętnościami i ognistym zapałem, którego akurat gasić nie trzeba. I oby tak dalej! Prezesom i strażakom wszystkich gminnych jednostek OSP jeszcze raz serdecznie dziękujemy za ich służbę i życzymy, by zawsze pozostawali pod opieką swojego patrona – św. Floriana.