Góra grosza
Góra grosza

Nasze Przedszkole po raz XVIII wzięło udział w  ogólnopolskiej  akcji Góra Grosza. Zebrane grosiki: 97,70 zł  przekazaliśmy

Towarzystwu Nasz Dom – organizatorowi akcji.