Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych w roku 2018

Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych w roku 2018
Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych  w roku 2018

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe zasady odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i w szczególności dotyczą odbioru odpadów segregowanych oraz ulegających biodegradacji. Zgodnie z przepisami odpady segregowane muszą być gromadzone  w pojemnikach (workach) o kolorach:

1) szary na odpady niesegregowane (zmieszane),

2) niebieski na papier i tekturę,

3) żółty na tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe,

4) zielony na szkło białe i kolorowe,

5) brązowy na odpady ulegające biodegradacji.

Worki z odpadami należy zaopatrzyć w naklejki z napisami zawierającymi oznaczenie gminy, rodzaj odpadów i kod identyfikacyjny wytwórcy odpadów – odbiór worków i naklejek w biurach sołtysów oraz w Urzędzie Gminy; termin zaopatrzenia w worki zostanie podany po zakończeniu procedury przetargowej na ich  dostawę.

Zasada odbioru odpadów nie ulega zmianie – gromadzenie w dniu odbioru wzdłuż głównych dróg publicznych, z wyłączeniem odpadów ulegających biodegradacji, które należy dostarczać do PSZOK w Iwoniczu-Zdroju przy ul. Zdrojowej 122.

Równocześnie przypomina się, że zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami właściciele nieruchomości w pierwszej kolejności powinni ograniczać wytwarzanie odpadów, odzyskiwać i zagospodarowywać we własnym zakresie a na końcu unieszkodliwiać. W tej sytuacji najbardziej wskazanym sposobem minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów jest używanie worków i opakowań wielokrotnego użytku, unikanie opakowań foliowych, odzyskiwanie surowców wtórnych, łącznie wykorzystaniem z  ponownego użycie przekazaniem do przetworzenia.  Odpady zielone i kuchenne (bez resztek mięsa i wędlin) w pierwszej kolejności należy poddać procesom kompostowania w miejscu wytworzenia. Wytworzony kompost można wykorzystać w ogrodach przydomowych do nawożenia kwiatów, krzewów, drzew czy warzywników.

Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów obniża koszty zagospodarowania odpadów a tym samym możliwość utrzymania w roku 2018 opłat  za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na poziomie roku 2017 tj. 7 zł za odpady segregowane i 12 zł za pozostałe.

Harmonogram wywozu odpadów na 2018