Wszyscy święci balują w niebie…

Wszyscy święci balują w niebie…
Wszyscy święci balują w niebie…

Przedszkole odwiedził korowód Wszystkich Świętych.