Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej – Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi