Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Finał konkursu MHP w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Gratulacje i podziękowania

Finał konkursu MHP w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Gratulacje i podziękowania
Finał konkursu MHP w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Gratulacje i podziękowania

W niedzielny wieczór 12 listopada, zdrojowa sala koncertowa rozbrzmiewała gwarem młodych głosów i dźwiękami muzyki. To Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” zorganizowało uroczyste podsumowanie projektu realizowanego na konkurs ogłoszony przez Muzeum Historii Polski w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Pierwsza część uroczystości poświęcona została projektowi i działalności Stowarzyszenia, a drugą wypełnił koncert młodzieżowego zespołu MIKADO.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością, Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Pan Witold Kocaj, zastępca Burmistrza Pan Jacek Rygiel, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Sowiński, Pani Małgorzata Jakubowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Iwoniczu z Panem Leszkiem Krukarem – wicedyrektorem oraz Pan Leszek Zajdel – dyrektor Zespołu Szkół (ponadgimnazjalnych) w Iwoniczu. Przybyli prawie w komplecie uczniowie, uczestnicy konkursu, kilku rodziców oraz mieszkańcy naszej Gminy i jej goście. Żałować jednak należy, że pomimo zaproszeń kierowanych do mieszkańców i kuracjuszy różnymi kanałami, potencjalni uczestnicy woleli pozostać w domach. Szkoda.

Całą uroczystość prowadził Prezes Stowarzyszenia Pan Rajmund Boczar. Na początek przedstawił  uczestnikom cele działalności naszej Organizacji i sposoby pozyskiwania środków finansowych. Następnie zaprosił do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez wiceprezesa Marka Bliżyckiego, opowiadającej o założeniach projektu konkursowego i sposobach realizacji tych założeń. [PREZENTACJA – video]

Po prezentacji Prezes przypomniał zebranym, że ważną częścią całego projektu był konkurs dla uczniów na napisanie biografii osób znaczących spoczywających na iwonickim starym cmentarzu. Walorem decydującym o przyznaniu nagrody w konkursie był, oceniany wysoko przez Komisję Konkursową, nakład pracy i inwencji przy gromadzeniu materiałów przez uczniów. Komisja pod przewodnictwem Pani Doroty Świstak – dyrektora GOK, w składzie: Krystyna Gazda, Zofia Jakubowicz, ks. Zbigniew Głowacki i Kazimierz Szajna po wielokrotnej analizie nadesłanych 31 prac napisanych przez 37 uczniów, po sprawdzeniu, czy praca ma charakter twórczy z sięgnięciem do różnorodnych źródeł, czy tylko odtwórczy oparty na wiedzy internetowej, przyznała 8 równorzędnych wyróżnień, które otrzymało 9 autorów.

Oto lista nagrodzonych uczestników konkursu ABY UMARLI MOGLI ŻYĆ (nazwy szkół według nazewnictwa obowiązującego w r. szk. 2016/17):

  1. Wiktoria Nycz – Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu
  2. Weronika Karnasiewicz – Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu
  3. Jan Warchoł – Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu
  4. Katarzyna Such i Adrianna Nycz – Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu
  5. Mirosław Szybka – Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu
  6. Aleksandra Kandefer – Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu-Zdroju
  7. Filip Handzlik – Szkoła Podstawowa w Iwoniczu-Zdroju
  8. Zuzanna Giergowska – ZSGH w Iwoniczu-Zdroju

Wszyscy młodzi uczestnicy konkursu zostali zaproszeni na scenę, gdzie przewodnicząca Komisji wraz z Prezesem wręczyli uczniom dyplomy i okolicznościowe upominki.

Natomiast dyplomy i nagrody wyróżnionym uczestnikom wręczył Burmistrz Gminy Pan Witold Kocaj.

Dla zaspokojenia ciekawości należy podać, że nagrodą w konkursie była karta podarunkowa MasterCard wystawiona przez firmę Edenred Polska Sp. z o.o. na kwotę 100 zł z terminem realizacji 31 grudnia 2018 r. we wszystkich sklepach posiadających terminale do obsługi kart płatniczych (bez alkoholu i innych używek).

Obydwaj prezesi w swoich wystąpieniach zgodnie podkreślali, że Komisja i Zarząd Stowarzyszenia gratulują wszystkim uczestnikom konkursu i bardzo gorąco dziękują za podjęcie trudu napisania not biograficznych, które zawsze wymagają poszukiwań w różnorodnych źródłach, przeszukania literatury, rozmów z żyjącymi członkami rodzin, analizy ksiąg parafialnych. Ten walor poszukiwawczy miały również prace, które nie zostały wyróżnione, ale nieraz trafiały się w nich błędy faktograficzne lub usterki formalne, które stały w sprzeczności z regulaminem.

Szczególne podziękowanie należy skierować do uczniów Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu (obecnie w strukturze Szkoły Podstawowej), ich nauczycieli i rodziców, gdyż z tej szkoły napłynęło 18 prac, których autorami było 23 uczniów, a 5 prac uzyskało wyróżnienia. Słowa uznania należy skierować do uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, Zespołu Szkół w Iwoniczu, którzy nie będąc rodzinnie związani z naszą miejscowością podjęli trud poszukiwań faktów z życia osób ważnych dla Iwonicza.

Prezes Rajmund Boczar, wręczając czerwone róże, serdecznie podziękował zaproszonej na scenę Komisji Konkursowej za wykonaną, czysto społecznie, odpowiedzialną pracę polegającą na analizie i ocenie prac konkursowych. Ciepłe słowa do uczestników konkursu i do prezesów skierowała Pani Zofia Jakubowicz w imieniu wszystkich członków Komisji.

Prezes podsumowując realizację całego projektu przypomniał, że jego produktami finalnymi są: folder o starym cmentarzu w Iwoniczu, tablica informacyjna zawierająca plan cmentarza, ustawiona przed wejściem na cmentarz, Informator o starym cmentarzu w Iwoniczu „Ocaleni od zapomnienia” (format A4, 40 stron), zawierający noty biograficzne osób znaczących dla historii Iwonicza spoczywających na starym cmentarzu i produkt „sztandarowy”, interaktywny plan starego cmentarza z pełnymi notami biograficznymi osób znaczących, dużą ilością zdjęć i możliwością wyszukiwania grobów i opisów na wiele sposobów. Ten interaktywny plan cmentarza będzie można w przyszłości rozbudowywać o kolejne groby i kolejne nazwiska. Prezes podkreślił, że folder i Informator wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymają przy wyjściu z sali koncertowej. [Pewną ilość Informatorów otrzymają proboszczowie obu iwonickich parafii do rozdawania zainteresowanym parafianom.]

Prezes Rajmund Boczar poprosił na scenę wiceprezesa Marka Bliżyckiego i przekazując upominek wyraził podziękowanie za napisanie zwycięskiego projektu i merytoryczny nadzór nad jego realizacją. Wiceprezes w swoim słowie podkreślił, że sukces projektu jest pracą całego zespołu, członków Stowarzyszenia, jego sympatyków, specjalistów od informatyki i geodezji, uczniów, a przede wszystkim samego Prezesa, który organizacyjnie czuwał nad prawidłową i terminową realizacją działań.

Po zakończeniu gratulacji i podziękowań Prezes poprosił wiceprezesa o zaprezentowanie działania interaktywnego planu starego cmentarza. Marek Bliżycki w systemie on-line, korzystając z dużego ekranu kina, pokazał uczestnikom uroczystości wszystkie sposoby wyszukiwania grobów i opisów osób na planie. Poinformował, że plan aktualnie jest umieszczony na stronie Stowarzyszenia www.ocaliwonicz.pl/map/, a będzie również dostępny na oficjalnej stronie Gminy Iwonicz-Zdrój pod adresem www.iwonicz-zdroj.pl .

Po zakończeniu wyjaśnień przez wiceprezesa, Burmistrz Witold Kocaj przekazał na ręce prezesów, wraz z pięknym bukietem kwiatów, serdeczne podziękowania od władz samorządowych Gminy za olbrzymi wkład pracy na rzecz naszej Iwonickiej Ojczyzny.

Zwieńczeniem tej sympatycznej uroczystości był godzinny koncert młodzieżowego zespołu MIKADO, w którym czwórka młodych muzyków, z sympatyczną solistką, zaprezentowała wiele znanych utworów krajowych i zagranicznych.

Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowanie uczestnikom za udział w tej uroczystości.

Tekst, zdjęcia i prezentacja Marek Bliżycki