Wstąp do Wojsk Obrony Terytorialnej

Wstąp do Wojsk Obrony Terytorialnej
Wstąp do Wojsk Obrony Terytorialnej

Osoby zainteresowane wstąpieniem do terytorialnej służby wojskowej proszone są o zgłaszanie się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle, ul. Kościuszki 24 w godzinach pracy: poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30 celem złożenia wniosku wraz z załącznikami.


Więcej informacji na temat terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia można uzyskać zgłaszając się osobiście do WKU lub pod numerami telefonów: 261 156 720, 261 156 721, 261 156 723, 261 156 724, 261 156 734.

Powiększ litery
Zmień kontrast