Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Informator inwestycyjny Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok

Informator inwestycyjny Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok
Informator inwestycyjny Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok

Włodarze Gminy Iwonicz-Zdrój starają się dbać o jej zrównoważony rozwój oraz o bezpieczeństwo mieszkańców. Tym głównym założeniom podporządkowane były
w większości inwestycje, jakie nasza gmina prowadziła w 2016 roku.

Główne działania władz samorządowych skupiały się na kilku celach, z których jako priorytetowe potraktowano: poprawę infrastruktury drogowej, budowę oświetlenia drogowego, poprawę funkcjonalności budynków użyteczności publicznej, w tym ośrodków edukacyjnych i domów ludowych, poprawę wizerunku Uzdrowiska, popularyzację zdrowego trybu życia.

Troską gospodarzy gminy było osiągnięcie założonych celów przy racjonalnym  zaangażowaniu środków publicznych. Służyło temu dokładne rozeznanie praw rządzących na rynku budowlanym, sprawne organizowanie przetargów w okresie gdy ceny za wykonawstwo były niższe niż w sezonie budowlanym, wybór wykonawców, którzy gwarantowali solidne wykonanie i rozsądne ceny swoich usług. W 2016 roku udało się naprawdę sporo zrobić, a zmiany na lepsze dostrzegalne są w każdej miejscowości naszej gminy.

Dzięki dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego udało się przebudować drogę powiatową na odcinku Rogi-Lubatówka-Lubatowa. Prowadzone prace objęły również budowę chodników w obu naszych miejscowościach. W Lubatowej było to ponad 1500 metrów traktu pieszego, a w Lubatówce – 300 metrów. Oprócz tego w obu miejscowościach, już ze środków własnych, odremontowano wiele odcinków dróg
i pokryto je nową nawierzchnią asfaltową.

Na brak inwestycji drogowych z pewnością nie mogli narzekać mieszkańcy sołectwa Iwonicz, w którym remontu doczekało się sporo ulic m.in. Floriańska i Zadwór. Przy wykonywaniu podstawowych prac drogowych na ww. ulicach jednocześnie zabezpieczono i umocniono przydrożne rowy. Oprócz tego mieszkańcy Iwonicza doczekali się wymiany starych, mało estetycznych wiat przystankowych na zgrabne
i stylowe, utrzymane w estetyce tych zdrojowych. W roku 2016 wymieniono 3 przystanki, w chwili obecnej trwają ostatnie przygotowania do posadowienia kolejnych. Burmistrzowi Gminy, po wielu staraniach, udało się sprawić, że na newralgicznym, bardzo dynamicznym odcinku drogi, jakim jest skrzyżowanie drogi krajowej nr 28 z gminną wiodącą do Iwonicza-Zdroju, wreszcie pojawiła się sygnalizacja świetlna. Zdecydowanie ucywilizowało to wyjazdy z drogi podporządkowanej i sprawiło, że zachowanie kierowców stało się bardziej przewidywalne, a tym samym bezpieczniejsze.

Sam Iwonicz-Zdrój również nie oparł się urokowi modernizacji. W mieście najbardziej spektakularnej zmiany doczekała się położona w samym centrum uzdrowiska ul. Kulczyńskiego. Jej opłakany stan raczej nie zachęcał wysiadających na Placu Oczki gości do beztroskich spacerów. Podobnie schody prowadzące do zakładu przyrodoleczniczego. Kuracjusze i mieszkańcy, zamiast podziwiać widoki, zmuszeni byli kierować całą swoją uwagę pod nogi, by uniknąć ewentualnych urazów ciała. Dzięki dobrze zaprojektowanej i wykonanej inwestycji ten newralgiczny odcinek iwonickiej infrastruktury zmienił się nie do poznania. Obecnie stał się prawdziwą wizytówką uzdrowiskowej miejscowości, a szerokie, wygodne schody wręcz zapraszają, by wspiąć się po nich i zajrzeć, co jest dalej… Niejako przy okazji wymieniono tablicę informacyjną znajdującą się na Placu Oczki na bardziej reprezentacyjną, z wbudowanym zegarem, wpisującą się w styl uzdrowiska. Ta pozornie mało znacząca zmiana okazała się bardzo pomocna wszystkim przybywającym do Iwonicza-Zdroju po raz pierwszy.

Włodarze zadbali również o poprawę stanu istniejących w uzdrowisku ścieżek spacerowych, które umocniono, odnowiono i wyraźnie oznakowano, tym samym zwiększając komfort korzystających z nich osób. Znacznie zyskał również ciąg spacerowo – pieszy przy budynkach socjalnych w Iwoniczu-Zdroju, gdyż zniwelowano wyboje i nierówności i położono nowe, solidne schody.

Gmina Iwonicz-Zdrój intensywnie się rozbudowuje, wszędzie wyrastają nowe budynki mieszkalne, a to pociąga za sobą konieczność budowy oświetlenia ulicznego, które jest warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców po zmroku. W 2016 roku udało się „doświetlić” Lubatówkę oraz wzbogacić o nowoczesne solarno-ledowe lampy ul. Zagrodniki w Iwoniczu i Ogrodową w Iwoniczu-Zdroju. W planach na 2017 rok jest sukcesywne dostawianie lamp tak, by zlikwidować „czarne punkty” w najbardziej uczęszczanych miejscach.

Gmina to nie tylko drogi czy oświetlenie, to także pozostające na stanie budynki użyteczności publicznej. Potrzeby w tym zakresie są ogromne, zważywszy że takimi budynkami są zarówno remizy, jak i domy ludowe, świetlice, biblioteki czy przedszkola. Każdy z tych obiektów wymaga co najmniej solidnego remontu
i modernizacji oraz prowadzenia takiej polityki, by minimalizować generowane koszty utrzymania. W związku z powyższym poczyniono pewne kroki. Dla przykładu Dom Ludowy w Lubatowej został wyposażony w nową stolarkę okienną, co znacznie ograniczy utratę ciepła. Oszczędnościami oraz względami ekologicznymi dyktowana była wymiana kotła c.o. w DL w Lubatówce. Z kolei Dom Ludowy w Iwoniczu doczekał się długo wyczekiwanego kapitalnego remontu łazienek. Ponadto wszystkie domy ludowe zostały wyposażone w nowoczesne kuchnie, a to bezpośrednio przekłada się na atrakcyjność i funkcjonalność lokali: lepsze wyposażenie pomoże domom ludowym zarabiać na swoje utrzymanie.

Władze gminy pochyliły się również nad stanem siedzib jednostek OSP. W OSP
w Lubatowej wymieniono bramy garażowe, zaś budynek OSP w Iwoniczu-Zdroju został kompleksowo docieplony. Dla potrzeb zdrojowych ochotników zakupiono również nowy lekki samochód pożarniczy na podwoziu Renault Master. Wiele uwagi w ubiegłym roku poświęcono jednostce OSP w Iwoniczu. Dzięki usilnym staraniom Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój i prezesa OSP w Iwoniczu Pana Janusza Litwina Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju podjęła decyzję o budowie nowej remizy i ośrodka zdrowia w Iwoniczu w zaproponowanej przez Burmistrza lokalizacji. Zabezpieczona w budżecie kwota wystarczyła, by w 2016 roku opracować dokumentację projektową i kosztorysową dla tej poważnej inwestycji.

Włodarze dołożyli także sporo starań, by poprawić stan techniczny placówek edukacyjnych z terenu gminy. Skorzystały na tym głównie przedszkola samorządowe w Iwoniczu i Iwoniczu-Zdroju. W Iwoniczu dokonano rozbudowy budynku o podjazd dla niepełnosprawnych i wiatrołap. Oprócz tego wykonano kompleksową termomodernizację ścian zewnętrznych. Przedszkole wzbogaciło się również o nowe wyposażenie placu zabaw. Przedszkole w Iwoniczu – Zdroju doczekało się natomiast nowej elewacji będącej finalnym efektem przeprowadzonych prac docieplających budynek. Dodatkowo dla potrzeb tego przedszkola zakupiono interaktywny magiczny dywan. Olbrzymie sumy w budżecie gminy przewidziano na przebudowę budynku przedszkola w Lubatowej. Wiąże się ona z zagospodarowaniem zabytkowego budynku tzw. starej szkoły oraz dobudowania nowego skrzydła. Po przygotowaniu kosztownej dokumentacji wykonano wstępny drenaż opaskowy i wybudowano nową część placówki. Obecnie pozostaje ona w stanie surowym zamkniętym. W 2019 roku planuje się oddać budynek do użytku.

Gmina Iwonicz-Zdrój z racji usytuowania jest terenem o dużym potencjale rekreacyjnym. Po latach marazmu zaczynają powstawać nowe obiekty służące zdrowiu i wypoczynkowi. W Iwoniczu-Zdroju powstały 2 siłownie na świeżym powietrzu: jedna w okolicach starych basenów, druga – przy Zespole Szkół. Wykonano widownię przy zdrojowym zespole boisk Orlik, zmodernizowano także szatnię LKS w Lubatówce. Jednak zdecydowanie najpoważniejszą i najbardziej pożądaną inwestycją w infrastrukturę sportową będzie budowa nowych basenów
w miejsce zdezelowanych starych obiektów. Jest to przedsięwzięcie niezwykle kosztowne, ale zasadne z racji tego, że do uzdrowiska przyjeżdżają nie tylko kuracjusze ale i rodziny z małymi dziećmi, które szukają różnych sposobów na aktywny, bezpieczny, rodzinny wypoczynek. Pierwszym krokiem w kierunku przemiany słowa w czyn było opracowanie dokładnej dokumentacji projektowej
i kosztorysowej. W 2017 roku przy planowanych do budowy basenach zostaną wybudowane szalety publiczne oraz punkt tzw. małej gastronomii.

Iwonicz-Zdrój, jak każde mniejsze i większe miasto, zmaga się z problemem braku wystarczającej liczby miejsc parkingowych. Aby temu w jakimś stopniu zaradzić, włodarzom udało się pozyskać nieodpłatnie teren obok Poczty Polskiej,
z którego obecnie chętnie korzystają przyjezdni. Dodatkową powierzchnię postojową uzyskano również dzięki wyburzeniu starych garaży usytuowanych naprzeciwko Urzędu Gminy. Zwolnione w ten sposób miejsce doraźnie wykorzystane zostało jako baza materiałów budowlanych na potrzeby prowadzonych inwestycji drogowych, jednakże w drugiej połowie 2017 roku ruszy w tym miejscu budowa profesjonalnego parkingu oraz przystanku autobusowego.

Z mniej spektakularnych, lecz niesamowicie istotnych przedsięwzięć przeprowadzonych w 2016 roku warto wymienić przebudowę i remont sieci wodociągowej w Iwoniczu-Zdroju wraz z budową specjalnych studni redukcyjno-pomiarowych, wymianę ogrodzenia przy ujęciu wody „Turkówka”, a także kompleksowe odnowienie i docieplenie budynków socjalnych przy ul. Ks. Jana Rąba. Widoczne gołym okiem zmiany można za to dostrzec w momencie przekraczania granic administracyjnych naszej gminy. Na wjazdach do gminnych miejscowości ustawiono nowe, wysokie i atrakcyjne wizualnie witacze w miejsce starych, ledwo dostrzegalnych i przaśnych tablic.

Rozpoczęte z wielkim rozmachem, ale i wyważone finansowo inwestycje są kontynuowane w roku 2017. Burmistrz Gminy stara się przywrócić naszej gminie czasy świetności, gdy do uzdrowiska przyjeżdżały prawdziwe tłumy kuracjuszy
i gości. Sam Iwonicz-Zdrój znacznie zyskał w ostatnich latach, jest czyściej, nowocześniej, bardziej estetycznie. Dba się o to, by ścisłe centrum miasta zachowało swój spójny, ciekawy styl architektoniczny, by nie brakowało atrakcji a miasto było przyjazne dla mieszkańców i przyjezdnych. Potrzeb i planów jest jeszcze sporo, a włodarze starają się ze wszystkich sił zapewnić im finansowanie. Wiele inwestycji wykonano ze środków własnych gminy, na kilka zaciągnięto preferencyjne pożyczki, dla jeszcze innych udało się pozyskać środki zewnętrzne. Wszystko po to, by mieszkańcy nie mieli podstaw myśleć, że żyją w jakiejś innej Polsce, w Polsce B. Jak widać, rok 2016 był rokiem wielu zmian, ale także rokiem przygotowań do kosztownych, społecznie pożądanych inwestycji, jakie ruszyły początkiem 2017 roku
i będą trwać aż do szczęśliwego ich ukończenia.