Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Usuwanie drzew z terenu nieruchomości – informacja dla właścicieli

Usuwanie drzew z terenu nieruchomości – informacja dla właścicieli
Usuwanie drzew z terenu nieruchomości – informacja dla właścicieli

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój informuje, że z dniem 17 czerwca 2017 roku ulegają zmianie niektóre przepisy dotyczące usuwania drzew z terenu nieruchomości przez osoby fizyczne. Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew, których obwody na wysokości 5cm od podłoża przekraczają:

  • 80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli podane obwody są większe właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonać pisemnego zgłoszenia burmistrzowi gminy zamiaru usunięcia drzew, podając imię i nazwisko, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte  oraz rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Usunięcie drzewa może nastąpić jeżeli burmistrz gminy nie wniesie sprzeciwu w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia oględzin drzew. Łączny okres rozpatrzenia zgłoszenia usunięcia drzew wg nowelizacji ustawy o ochronie przyrody wynosi 35 dni, wyłączając okresy powiadomień o oględzinach i doręczenia sprzeciwu.

Druga ważna zmiana dotyczy zagospodarowania działki po usunięciu drzew. Jeżeli w okresie 5 lat od dokonania oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia, właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, burmistrz gminy nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty na usunięcie drzew, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin.

Drzewa o obwodach nie przekraczających wymiarów podanych wyżej można usuwać jak wcześniej, bez konieczności zgłaszania tego faktu burmistrzowi gminy.

Równocześnie przypominam, że każdy obywatel ma obowiązek dbać o środowisko naturalne i swoim działaniem nie powodować z nim niekorzystnych zmian. Drzewa pełnią ważną funkcje w środowisku, wpływając m.in. na jakość powietrza, wody i gleby. Pełnią również funkcję estetyczną  i są  elementem układów przestrzennych wielu miast i wsi.

Pamiętając o tym, usuwajmy tylko drzewa chore, obumarłe, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

zgloszenie usuniecia drzewa – wzor