Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Przypominamy o konieczności dokonania wymiany wodomierza zainstalowanego na przyłączu wody własnej (studziennej)

Przypominamy o konieczności dokonania wymiany wodomierza zainstalowanego na przyłączu wody własnej (studziennej)
Przypominamy o konieczności dokonania wymiany wodomierza zainstalowanego na przyłączu wody własnej (studziennej)

Szanowni  Państwo !

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju uprzejmie przypomina o konieczności dokonania wymiany wodomierza zainstalowanego na przyłączu wody własnej (studziennej). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 07.01.2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych ( Dz.U. Nr. 5 poz. 29  z dnia 14.01.2008 r.) ważność cechy legalizacyjnej wodomierza  wynosi 5 lat.                                                                                                      

Przypominamy, że koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją  wodomierza  zainstalowanego na przyłączu wody własnej  pokrywa  jego właściciel, czyli  Państwo.

Właścicielem wodomierza jest osoba fizyczna lub prawna, która zakupiła wodomierz za własne pieniądze.

Wyjaśniamy ponadto, że wymiana wodomierza wiąże się z koniecznością wcześniejszego zgłoszenia tego faktu w Biurze  ZGK  Dział Wodociągów i Kanalizacji  –  osobiście   lub  telefonicznie  na numer           502  090  079,  a następnie zgłoszenia wodomierza  (jak wyżej) do ponownego oplombowania.

Uprzejmie prosimy (w zależności od posiadanej instalacji) zamontować wodomierz DN 20  (3/4”)  lub DN 15 (1/2”), przepływ nominalny 2,5 m3/h, odporny na zgniecenia i działanie magnesu, klasa metrologiczna – B (R100)  lub  C  (R160), posiadający ważną cechę legalizacji.

Przypominamy, że wodomierz  bez plomby  nie jest dopuszczony do prowadzenia rozliczeń i do odczytu przez uprawnionego pracownika ZGK ( możliwość nałożenia kary grzywny – art.28.1. ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Plombowanie wodomierza na  przyłączu   w o d y   w ł a s n e j  w m.  Lubatowa, Iwonicz  i  Iwonicz-Zdrój  zawsze było  i  jest  płatne ( 30,75 zł  brutto – Cennik  Usług  Działu Wodociągów i Kanalizacji ZGK Iwonicz-Zdrój wprowadzany  Zarządzeniem Dyrektora ZGK ).  

 

Prosimy o realizację legalizacyjnej wymiany wodomierza  na  przyłączu   w o d y   w ł a s n e j   w  m.  Iwonicz  i  Iwonicz-Zdrój  jeszcze przed wysłaniem do Państwa oficjalnego pisma w tej sprawie.