Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023 r. – zmiana terminu spotkania

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023 r. – zmiana terminu spotkania
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023 r. – zmiana terminu spotkania

Informujemy, że planowane na 19 kwietnia 2017 r spotkanie poświęcone opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023 zostało przeniesione na 25 kwietnia 2017 r. o szczegółach spotkania poinformujemy wkrótce.

Powiększ litery
Zmień kontrast