Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Zaproszenie na warsztat diagnostyczno-projektowy dotyczący opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023

Zaproszenie na warsztat diagnostyczno-projektowy dotyczący opracowania

Lokalnego Programu Rewitalizacji

Gminy Iwonicz-Zdrój

na lata 2017-2023

 

Burmistrz Gminy zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych na warsztat diagnostyczno-projektowy poświęcony opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023.

 

Celem spotkania jest:

Omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, w tym:

  • omówienie uwarunkowań formalno-prawnych rewitalizacji,
  • przedstawienie wyników diagnozy w obszarze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
  • określenie stanów kryzysowych i wyznaczenie obszaru zdegradowanego,
  • przedstawienie propozycji zasięgu przestrzennego obszaru rewitalizacji.

 

W trakcie realizacji warsztatów wykorzystane zostaną następujące metody: prezentacja, dyskusja.

 

Termin i miejsce spotkania

Sala Domu Ludowego w Iwoniczu, 4 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.00.