Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Ankieta dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023

Ankieta dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023
Ankieta dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023

Gmina Iwonicz-Zdrój przystąpiła do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023”
W związku tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety..

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane, skoncentrowane terytorialnie działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki. Podstawą rewitalizacji mają być działania ukierunkowane na aktywizację i integrację społeczno-zawodową mieszkańców zdegradowanych obszarów.

Celem badania jest poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych przestrzeni występujących na terenie Gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze. Zależy nam, aby powstający dokument w pełni odpowiadał Państwa potrzebom i preferencjom, dlatego będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zechcą Państwo poświęcić około 10 minut na wypełnienie ankiety.

Ankieta ma charakter anonimowy dostępna jest tutaj.

Zakończono