Spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskania środków finansowych w ramach ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz zasad i warunków ubiegania się o przyznanie pomocy

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Powiększ litery
Zmień kontrast