Hej kolęda, kolęda

Hej kolęda, kolęda
Hej kolęda, kolęda

Okres Bożego Narodzenia to czas wspólnego kolędowania. Z kolędą odwiedzili nas nasi starsi koledzy                      z Gimnazjum, którzy nie tak dawno chodzili do naszego Przedszkola.