Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Nowe przepisy dotyczące zasad usuwania drzew z terenu nieruchomości

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad usuwania drzew z terenu nieruchomości. Wprowadzone zmiany ustawowe umożliwiają  osobom fizycznym, będącym właścicielami nieruchomości, na których rosną drzewa inne niż owocowe, dokonywania ich wycinki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia wydawanego przez wójta, burmistrza gminy lub prezydenta miasta.  Dotyczy to zarówno zadrzewionych działek budowlanych jak i rolnych, którym właściciel zamierza przywrócić poprzednią funkcję. Usuwanie drzew bez zezwolenia dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na zadrzewionej nieruchomości.

Wprowadzone zmiany mają na celu zmniejszenie nadmiernej i nieuzasadnionej ingerencji w możliwość wykonywania prawa własności nieruchomości. Właściciele nieruchomości mogą obecnie dowolnie dysponować swoją własnością, w tym właśnie drzewami, których nasadzeń dokonali.

Mimo wprowadzonych zmian w zakresie usuwanie drzew na nieruchomościach osób fizycznych  mam nadzieję, że każdy właściciel drzew przed podjęciem decyzji o ich usunięciu rozważy wszystkie argumenty za i przeciw.

Pamiętajmy, że drzewa są niezbędne w środowisku przyrodniczym a ich rola w oczyszczaniu wody, gleby czy powietrza,  nieoceniona. Drzewa pełnią również ważną funkcję estetyczną  i są  elementem układów przestrzennych wielu miast i wsi.

Usuwajmy więc tylko drzewa chore, obumarłe, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Drzewa cenne przyrodniczo zachowajmy dla przyszłych pokoleń.

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Zastępca Burmistrza Gminy

                                                                                              Jacek Rygiel