Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

GRANTY w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

GRANTY w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
GRANTY w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na GRANTY w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze nr 1-2017-G

Raport końcowy z realizacji grantu

Umowa o powierzenie grantu

Wniosek o udzielenie grantu

zał. nr 1 Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów dla Grantów

zał. nr 2 do ogłoszenia – Karta oceny Grantów wg loklanych kryteriów

zał. nr 3 do ogłoszenia – Oświadczenie Wnioskodawcy

Załącznik nr 1_do Wytycznych