Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Uwaga – wałęsające się psy!!!

Uwaga – wałęsające się psy!!!
Uwaga – wałęsające się psy!!!

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców miasta dotyczącymi wałęsających się psów wspskBurmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój przypomina właścicielom (opiekunom) psów o obowiązkach wynikających z Uchwały Nr XXIX/215/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój. M.in. właściciele (opiekunowie) psów zobowiązani są do sprawowania właściwej opieki nad nimi, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, chyba, że zwierze przebywa w pomieszczeniu zamkniętym, za ogrodzeniem lub na uwięzi. Nieruchomość, na której przebywa pies, należy odpowiednio zabezpieczyć przed niekontrolowaną ucieczką zwierzęcia. W przypadku ucieczki psa z nieruchomości jego właściciel winien niezwłocznie podjąć działania mające na celu jego ujęcie i sprowadzenie na nieruchomość.

Wałęsające się psy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, w szczególności narażając ich na stres oraz mogą być przyczyną uszkodzenia ciała przez pogryzienie. Biegające bez nadzoru psy stwarzają również zagrożenie w ruchu drogowym, będąc przyczyną wypadków drogowych.

Nieprzestrzeganie ustaleń gminnego regulaminu w zakresie utrzymywania zwierząt domowych podlega postępowaniu w sprawach o wykroczenia zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U z 2016 r. , poz. 250).

Ponadto osoby, które doznały jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia mienia spowodowanego przez wałęsające się psy mogą domagać się odszkodowania od właściciela psa, dochodzonego w postępowaniu sądowym.

Jednocześnie informuję,ze psy pozostające bez dozoru i wałęsające się będą sukcesywnie wyłapywane i umieszczane w schronisku, a ich właściciele zostaną obciążeni kosztami i ukarani karą grzywny.