Rekrutacja do projektu DOTACJA NA START

Rekrutacja do projektu DOTACJA NA START
Rekrutacja do projektu DOTACJA NA START
Rekrutacja do projektu DOTACJA NA START. Projekt pozwala uzyskać bezzwrotne środki w wysokości 35.000 zł, przez szerokie grono osób niepracujących w wieku powyżej 30 lat, które należą do przynajmniej jednej z grup, tj:
– KOBIETY,
– OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE,
– OSOBY NIEPRACUJĄCE POWYŻEJ 12 M-CY,

– STUDENCI,

– OSOBY NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM,
– EMERYCI I RENCIŚCI,

– ROLNICY I ICH DOMOWNICY.
plakat
Powiększ litery
Zmień kontrast