Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Od 18 października 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt

Zmiany obejmują:
1. Oznakowanie świń:
a. kolczykiem z numerem siedziby stada w której zwierzę się urodziło, zakładanym na lewą małżowinę uszną w terminie do 30 dni od urodzenia lub przed dniem opuszczenia siedziby stada, jeżeli planowane jest wcześniej niż 30 dni od urodzenia,
b. dodatkowo tatuażem, jeżeli świnia została przemieszczona do innej siedziby stada i przebywa tam powyżej 30 dni (tatuaż zawiera numer siedziby stada, do której zwierzę zostało przemieszczone).
2. Zgłaszanie zdarzeń dotyczących świń w terminie 7 dni od zdarzenia do Kierownika BP ARiMR:
a. oznakowania zwierzęcia,
b. zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo z państw członkowskich,
c. uboju.

3. Obowiązek oznakowania zwierzęcia duplikatem kolczyka w terminie 7 dni od daty otrzymania tego duplikatu, w przypadku utraty kolczyka (także elektronicznego).
4. Dokonanie spisu zwierząt (bydła, owiec, kóz, trzody chlewnej) przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu numery zwierząt i ich liczba muszą zostać zgłoszone do Kierownika BP ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszczone w Księgach Rejestracji.
5. Obowiązek uzyskania numeru siedziby, przez:
a. posiadacza zwierzęcia gospodarskiego,
b. podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt,
c. podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw, pokazów, konkursów
d. podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
e. podmiot prowadzący rzeźnię,
f. podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię

Aby nadać numer w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonym przez ARiMR, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną.