Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Dotacja na start

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016 r. Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii „Szczepańcowa-Lotnisko” Sp. z o.o. oraz Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” realizują projekt pn. „DOTACJA NA START” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt przewiduje następujące rodzaje wsparcia:

– udzielenie bezzwrotnej dotacji w wysokości do 23 tysięcy złotych na uruchomienie działalności gospodarczej,

– wypłatę wsparcia pomostowego w wysokości do 12 tysięcy złotych wypłacone w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności,

– doradztwo i szkolenia, które przygotują Państwa do napisania biznesplanu oraz uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do samozatrudnienia 71 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkujących obszary miejskie i wiejskie w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, dębickim, jasielskim, krośnieńskim, leskim, sanockim, strzyżowskim i mieście Krosno.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo powyżej 29 roku życia, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które należą do poniższych grup:

– osoby w wieku od 50 roku życia,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– kobiety,

– osoby niepełnosprawne,

oraz rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do 2ha, zamierzający odejść z rolnictwa, którzy należą do jednej z powyższych grup.

definicja-grupy-docelowej

Głównym rezultatem projektu będzie powstanie siedemdziesięciu trzech nowych miejsc pracy utworzonych przez 71 osób, które otrzymają dotację na założenie działalności gospodarczej.

 

Wartość projektu wynosi 3.102.001,37 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3.027.571,37 zł.

 

W najbliższym czasie zamieścimy na naszej stronie dokumentację rekrutacyjną, z której będziecie Państwo mogli korzystać.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi biurami w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii ”Szczepańcowa-Lotnisko” Sp. z o.o.

38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 14a

tel./fax 13 43 611 77, e-mail: cp@strefa-szczepancowa.pl

 

oraz

 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”

38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14

tel. 725 999 721, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl