Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Projekt „Przedsiębiorczość jest kobieca”

Projekt „Przedsiębiorczość jest kobieca”
Projekt „Przedsiębiorczość jest kobieca”

Projekt „Przedsiębiorczość jest kobieca” ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do kobiet nieposiadających zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego i zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Celem głównym naszego projektu jest wzrost przedsiębiorczości i aktywności zawodowej wśród kobiet poprzez przyznanie bezzwrotnych dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 24 000 zł oraz wsparcia pomostowego w łącznej wysokości 17 500,00 zł, co bezpośrednio przyczyni się do łagodzenia problemów lokalnego rynku pracy, utworzenia nowych firm, a tym samym nowych miejsc pracy na terenie województwa podkarpackiego.

plakat-A3-1 (2)The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name.